Er ideelle organisasjoner sosiale og klare for mobilmarkedet?

Hvordan står det til med de ideelle organisasjonene, er de klare for å være med i kampen om folks oppmerksomhet? Den siste tiden har nemlig signalene være klare fra mange hold: flere og flere av oss konsumenter bruker mobilen eller nettbrettet når vi søker informasjon og når vi handler. I tillegg er stadig flere av oss aktive i sosiale medier.

Dato:  5. desember, 2013    Av: Monica Beckstrøm

Ideelle orgaisasjoner har alt å tjene på å henge seg på disse trendene: De ønsker vårt engasjement og våre bidrag i form av gaver eller frivillighet, uten at vi får noe materielt igjen for det. De spiller på våre hjerterom, på vår ansvarsfølelse og vårt ønske om en bedre verden. Men hva skjer hvis de ikke er der vi er? På mobilen og i sosiale medier.  Uteblir støtten og engasjementet?

For å sjekke “ståa” på mobilnettsider i Innsamlings-Norge er det tatt utganspunkt i noen tilfeldige idelle organisasjoner. Disse er testet i verktøyet “Demonstrating Responsive design”. Her kan man enkelt sjekke hvordan nettsidene ser ut på en smarttelefon, på nettbrett og på en dataskjerm. Det viste seg imidlertidig at det ikke   egnet seg som sjekkevektøy alene, så alle nettstedene er også sjekket fra en smarttelefon.

Disse ble sjekket:

Demonstrating_Responsive_Design 2

Av  de 25 organisasjonene som ble sjekket hadde kun 12 mobiltilpassede nettsider. Det vil si ca 45 %. Av disse 45 % var det hos alle mulighet for å støtte direkte, men ikke alle disse løsningene var like enkle og mobilvennlige. Det gledelige er at alle disse 25 tilfeldig sjekkede organsiasjonene er tilstede på Facebook, fortsatt med ulik grad av utnyttelse av muligheter, men de er der! Mange av disse er også aktive i flere sosiale medier som Instagram, Twitter og Youtube. De ser verdien av at det nytter å være der du og jeg er.

Hvordan gå frem for å få mobilpasset nettside?

Hvis det fungerer på mobilen, vil det mest sannsynlig fungere på andre strørrelser, men ikke motsatt. Det er fullt mulig å lage mobiltilpassede løsninger av en eksisterende nettside, men hvis man likevel planlegger å lage en ny nettside for organisasjonen er det naturlig å tenke på dette fra start. Uansett er det en lurt å ta en prat med de som leverer nettsidetjenesten deres allerede i dag, de kan sikkert hjelpe eller finne rett instans for å gjøre noe med nettopp det.

Responsive design er nettsider som automatisk tilpasser seg den nettleseren du kommer fra, enten det er smarttelefonen, et nettbrett eller en datamaskin. Dette har vært i bruk i flere år allerede. I 2014 er det ventet at vi vil se mer til flat design, design som er enkelt, brukervennlig og raskt og som fungere godt både mobilt og på via datamaskinen.

I løpet av 2014 vil vi se flere mobile betalingsløsninger, dette er det vel verdt å merke seg for organisasjoner som lever av inntekt i form av gaver. Google har allerede i dag via You Tube en løsning som kalles Google Wallet, hvor folk kan støtte idelle organisasjoner dirkete på You Tube, og de annonserer at dette skal integreres i Google+. I tillegg er det løsninger der man kan betale med sms uten å måtte oppgi kredittkortinformasjon, som for eksempel smsPay og Eurobate.

På bloggen Nonprofit Tech for Good kan du lese om fem grunner til hvorfor ideelle organisasjoner må prioritere mobile nettsider i 2014.

Vær der du finner støtten

Alt i alt handler det om å være aktiv der man kan hente støtten. Våge å være åpen for nye måter å tenke innsamling på og nye måter å møte giveren som støtter din organisasjon. Samtidig som det er høyt fokus på ideelle organisasjoners administrasjonskostnader og det til tider forkommer kritikk av for mye pengebruk på markedsføring og kommunikasjon, er det ikke til å stikke under en stol at også de idelle organisasjoene må være der støtten er å hente og akkurat nå er det mange signaler som tyder på at det er mobil og sosiale medier som gjelder.

Kilder:

Monica Beckstrøm

Monica Beckstrøm

Monica Beckstrøm startet opp som Virtuell assistent i 2015 og er eier av Din Kommunikasjon.